บริการ Full Services

บริการ Full Services


ล้างทำความสะอาด Brompton พร้อมตรวจเช็คและหล่อลื่นลูกปืนตามจุดหมุนต่าง ๆ ได้แก่ ถ้วยคอ กระโหลก ล้อหน้า/หลัง รวมทั้งระบบเกียร์ดุมด้วยจารบีคุณภาพสูง ตรวจเช็คทำความสะอาดและปรับตั้งระบบเบรคหน้า/หลัง รวมทั้งความแน่นของน๊อตทุกตัวด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เพื่อให้ Brompton ของคุณมีมาตรฐานเดียวกันกับของใหม่จากโรงงาน

ทั้งหมดนี้ 2500 บาท

Services offered for your Brompton at Tiny Wheels

At Tiny Wheels we offer full standard Brompton maintenance service. 

We will remove the following bearings to inspect for damage and re-greasing; headset, bottom bracket, front/rear hub bearings. The rear gear hub will also be re-greased.

Front and rear brakes will be cleaned and replaced if needed then adjusted to suit the customers liking. (Spare part cost is not included in the service price)

Tiny Wheels will make sure that all fasteners on the bikes are tightened to factory specifications! 

We guarantee that this will make your Brompton more pleasant to ride, last longer and reduce the chance of your Brompton failing you.

 This service is priced at 2500 baht